FG Anti-ORANGE Shampoo

แชมพูสระผม หักล้างไรส้ม


FG Anti-ORANGE Shampoo
แชมพูสระผม หักล้างไรส้ม
 
สำหรับพื้นผมที่ระดับ 6-7 สว่างติดไรส้ม ไม่ว่าจะสีพื้นผม หรือไฮไล้ท์ FG Anti-ORANGE Shampoo จะช่วยลดไรส้ม ช่วยปรับพื้นสีผมให้พร้อมสำหรับการทำสีประกายเขียว หรือประกายทอง
 
วิธีใช้:
ล้างผมด้วยน้ำเปล่า แล้วใช้แชมพู FG Anti-ORANGE สระนวดประมาณ 5-10 นาที สังเกตไรส้มหลุด จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทำสีผมใหม่ได้ตามต้องการ
 
คำเตือน:
1. ระวังอย่าให้เข้าตา
2. หากมีอาการแพ้ ควรหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์
3. ไม่ควรเก็บในที่อากาศร้อน หรือแสงแดดส่องถึงโดยตรง
4. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
 
FG Anti-ORANGE Shampoo

แชมพูสระผม หักล้างไรส้ม


สำหรับพื้นผมที่ระดับ 6-7 สว่างติดไรส้ม ไม่ว่าจะสีพื้นผม หรือไฮไล้ท์ FG Anti-ORANGE Shampoo จะช่วยลดไรส้ม ช่วยปรับพื้นสีผมให้พร้อมสำหรับการทำสีประกายเขียว หรือประกายทอง
Copyright 2017 · All rights reserved.