สาเหตุของการฟอกผมแล้วโคนเว่อร์!!

Date : 20.05.19


ปัญหาที่แก้ไม่ตกของใครหลายคนในการ ฟอกสีผม นั่นก็คือ ฟอกแล้วโคนผมสีสว่างกว่าจุดอื่น หรือที่เรียกว่า โคนเว่อร์ นั่นเอง เรามาดูกันว่าปัญหานี้มีสาเหตุมาจากอะไร
 
การที่ฟอกผมแล้วโคนผมเวอร์ เกิดจาก....
 
- แบ่งผมหนาเกินไป และลงโคนผมพร้อมปลายไม่เว้นโคน ในการ ฟอกสีผม ควรเว้นโคนผม 1ซ.ม ปลายผมระดับเริ่มออกจึงลงโคนผม 
 
- ไม่เช็คระดับ ถ้าโคนผมออกแล้วระดับได้แล้ว แต่ปลายผมยังไม่ได้ ใช้กระปอกฉีดนํ้า ฉีดและเช็ดออกเพื่อหยุดการทำงานของผงฟอก 
 
- เวลาลงผงฟอกแล้ว กดผมติดหนังศรีษะ ทำให้ช่วงโคนผมอบ เกิดความร้อนทำให้โคนผมเว่อร์ช่วงรอยต่อ ควรหาหลอดชานม สำลีเป็นเส้น รองที่โคนผมให้อากาศถ่ายเท โคนผมจะไม่เว่อร์ หรือการลงผงฟอกช่วงโคนผมเยอะเป็นก้อน ก็จะทำให้จุดนั้นเว่อร์ได้เช่นกัน 
 
- ลงโคนผมจรดปลายผมทุกครั้งที่ฟอก (ข้อนี้อันตราย เพราะอาจเกิดปัญหาที่หนังศรีษะได้) รอบที่1 เว้นโคน รอบ2 ไม่เว้น รอบ3 เว้นหรือไม่ขึ้นกับระดับที่ได้ เพราะครั้งที่ 3 ไฮจะลด % ลงตํ่า
 
 
*ถ้าต้องการฟอกขาว หรือต้องฟอกหลายรอบ ไม่ควรใช้ไฮเปอร์เซ็นต์สูงในครั้งแรก ควรใช้ 9% หรือ 6% ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพผม และทุกครั้งที่จะฟอกครั้งต่อไป ควรลดไฮให้ตํ่ากว่าครั้งแรกทุกครั้ง เพราะจะช่วยทำให้สภาพเส้นผมยังแข็งแรงอยู่ ควรใช้เวลา 35-45 นาทีต่อรอบและคอยเช็ค สภาพผมที่ไม่สามารถฟอกขาว ผมเคยทำสีดำ นํ้าตาลเข้มมา ไม่สามารถฟอกขาว ผมจะขาดยุ้ยก่อนที่จะได้สีขาว การฟอกผม ขาวเพื่อ ทำผมสีเทา/ เทาม่วง/ ม่วง/ นํ้าเงิน/ ชมพู/ หรือ สีผมแฟชั่น ที่เว่อร์ๆ หลังจากฟอกเสร็จจะลงสีผมต้องสระด้วยแชมพู 1-2 ครั้ง กันผงฟอกตกค้างที่เส้นผม
 
**ผมอาจจะพลุนมากจนไม่รับสี ต้องลองพื้นสีผมด้วยการใช้สีที่จะทำผสมนํ้า ให้บีบเนื้อสีนิดเดียวพอ ผสมนํ้าเท่าเนื้อสี แตะที่นิ้วมือ รูดที่ช่อผมที่สว่างที่สุด แล้วรูดออกให้หมด รูดจนไม่มีเนื้อสีติดที่นิ้ว คือลองพื้นให้บางที่สุด แล้วไม่ต้องล้างออก ลงสีซํ้าเลย แต่อย่าลงสีผสมน้ำหนา จะทำให้สีติดดีขึ้น
 
 
***วิธีการลดค่าของไฮ 
- ไฮ 12% - น้ำ1ส่วน ต่อ ไฮ1ส่วน จะได้6% 
- ไฮ 12% - น้ำ1ส่วน ต่อ ไฮ 3 ส่วน จะได้ 9%
- ไฮ 9% - นํ้า 1ส่วน ต่อ ไฮ 3 ส่วน จะได้ 6.75 %
- ไฮ 9% - นํ้า 1ส่วน ต่อ ไฮ 1 ส่วน จะได้ 4.5% 
- ไฮ 6% - น้ำ1ส่วน ต่อ ไฮ1ส่วน จะได้ 3% 
- ไฮ 3% - น้ำ1ส่วน ต่อ ไฮ1ส่วน จะได้ 1.5% 
 
วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ไฮหมด เป็นวิธีที่ทดแทนกันได้ ไฮที่มี % สูง สามารถทำให้ตํ่าได้ แต่ไฮที่มี % ตํ่าทำให้สูงไม่ได้ และผสมเท่าที่จะใช้ เพราะถ้าผสมแล้ว ไม่สามารถเก็บไว้ได้
This method is used in case of high exhaustion. Is a method that can be substituted. Hi, which has a high%, can be low, but the hi that has a low% can not be high. And mix as much as you can use Because if mixed then Can not be stored
 
 
****หาค่าความต่างของพื้นผม ถ้าพื้นที่ขึ้นใหม่ระดับ 4 แต่ระดับที่ลูกค้าต้องการ คือ 7 ก็เอา 7 ตั้งลบด้วย 4 =3 คือความสว่างที่ลูกค้าต้องการ ไฮที่ทำให้สว่าง 3 ระดับ คือ 9% ประมาณนี้
 
เทคนิค By อ.แจ๊ค-วิทยา ประพาฬรัตนา
 

 Copyright 2017 · All rights reserved.