FG Anti-YELLOW Shampoo

แชมพูสระผม หักล้างไรเหลือง


FG Anti-YELLOW Shampoo
แชมพูสระผม หักล้างไรเหลือง
 
สำหรับพื้นผมที่ระดับ 8-10 สว่างติดไรเหลือง ไม่ว่าจะสีพื้นผม หรือไฮไลท์ FG Anti-YELLOW Shampoo จะช่วยลดไรเหลือง ประกายเหลืองหรือทอง ช่วยปรับพื้นสีผมให้พร้อมสำหรับการทำสีผมประกายเทา หรือประกายหม่น
 
 
วิธีใช้:
ล้างผมด้วยน้ำเปล่า แล้วใช้แชมพู FG Anti-YELLOW สระนวดประมาณ 5-10 นาที สังเกตไรเหลืองหลุด จึงล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วทำสีผมใหม่ได้ตามต้องการ
 
คำเตือน:
1. ระวังอย่าให้เข้าตา
2. หากมีอาการแพ้ ควรหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์
3. ไม่ควรเก็บในที่อากาศร้อน หรือแสงแดดส่องถึงโดยตรง
4. ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก
FG Anti-YELLOW Shampoo

แชมพูสระผม หักล้างไรเหลือง


สำหรับพื้นผมที่ระดับ 8-10 สว่างติดไรเหลือง ไม่ว่าจะสีพื้นผม หรือไฮไลท์ FG Anti-YELLOW Shampoo จะช่วยลดไรเหลือง ประกายเหลืองหรือทอง ช่วยปรับพื้นสีผมให้พร้อมสำหรับการทำสีผมประกายเทา หรือประกายหม่น
Copyright 2017 · All rights reserved.